Inštalácia membránového prestrešenia medrano 2018-06-25T12:31:10+00:00

REALIZOVALI SME:
MEMBRÁNOVÉ PRESTREŠENIE

reštaurácia MEDRANO
lokalita: AQUAPARK TATRALANDIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
realizácia: 2014
rozsah: 800m2
autor projektu: Ing.arch.Ján Kromka, INAR s.r.o. Poprad
investor: TATRY MOUNTING RESORTS, a.s.
DEMÄNOVSKÁ DOLINA
generálny zhotoviteľ: KERAMING, a.s. TRENČÍN
zhotoviteľ membrány: ZEPELIN S.R.O. | TEXARCH | TRENČÍN

NÁVRH a VYROBA

Nosná podkonštrukcia je riešená ako 5 loďová oceľová priehradová oblúková konštrukcia (6 m x cca 20 m) s dvomi stĺpmi po stranách. Statická analýza bola vypracovaná pre dimenzovanie membránovej konštrukcie (zaťaženie snehom, vetrom,…) a jej vplyv na oceľovú konštrukciu ako aj návrh kotevných prvkov. Na základe rozmerov jednotlivých polí bol vypracovaný strihový plán. Následne v našich priestoroch prebehla výroba – patterning, realizáca zverných spojov, HF zváranie membrány, kompetizácia a príprava kedrových profilov pre kotvenie. V tomto projekte boli použité ako novinka guľové hlavice – hlavné úchyty s možnosťou 3D pohybu.

POUŽITÉ MATERIÁLY
membrána: Serge Ferrari , Précontraint 1302 S2 PVDF, 1.350 g/m2; hr. 1,02 mm
kotvenie: zverné platne a spojovacie prvky, nehrzdzavejúca oceľ
tiahla a laná: TENNECT CarlStahl, nehrzdzavejúca oceľ

MONTÁŽ

Realizácia prebehla v letnom období počas horúčav. Membrána sa kotvila na hrebene oblúkov oceľovej konštrukcie po jednotlivých poliach. Napínala sa do bočných Al kedrových profilov a v čelách do nerezových lán prostredníctvom tiahel s guľovou hlavou. Okrajové trojuholníkové časti  – „kosatky“ – sa realizovali ako posledné.

NAPÍSALI O PROJEKTE